O Nás


GR8 s.r.o. je obchodná spoločnosť založená v roku 2007. Ponúkame produkty

a služby rôznych spoločností a umiestnujeme ich na to správne miesto

na trhu.  

 

Našim hlavným dodávateľom sú domáce veľkosklady a domáci dodávatelia

sústreďujúci sa hlavne na predaj a výrobu elektro materiálu.  

 

Začíname spoluprácu s rôznymi zahraničnými spoločnosťami a importom ich

produktov na domáci trh.    

 

Spoločnosť GR8 s.r.o. ponúka na požiadanie materiál spolu s montážou.

 

© 2017 GR8 s.r.o.